Thai  Thai

บางแสน

โรงแรมใกล้เคียง

ศาลเจ้านาจาชา

ศาลเจ้านาจาชา
ศาลเจ้านาจาชา

ศาลเจ้านาจาชาไท้จื้อ หรือวิหารเทพสถิตพระกิตติเฉลิม

 

วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิมมีหลายสิ่งอันเป็นที่สุดแห่งศรัทธาที่กล่าวเช่นนี้เพราะสิ่งต่างๆนั้นมาจากความศรัทธา ของเหล่าศิษยานุศิษย์ที่มีต่อองค์เทพเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อจึงพร้อมใจกันสร้างถวายแด่องค์ท่าน ปรากฎเป็นสิ่ง มงคลยิ่งใหญ่ให้ผู้ผ่านเข้ามาสักการะยังปูชนียสถานแห่งนี้ได้ประจักษ์ต่อสายตาประทับไว้ในจิตใจ และนี้คือ หลายสิ่งอันเป็นที่สุดในโลกที่เหล่าศิษยานุศิษย์ถวายด้วยแรงศรัทธา

เงื่อนไข :
- ติดต่อ โทร. 038-398381-3, 038-398399, โทรสาร 038-398384
- ไม่อนุญาติให้ถ่ายรูปภายในตัววิหาร
- มีพิธีกรรมอยุ่ในวิวหาร
- มีโรงเจ โรงทาน
- ที่จอดรถนอกตัวศาล ริมถนนได้ตลอดทาง
- ช่วงเทศกาลนักท่องเที่ยวเยอะมาก ตลอดทั้งวัน (ช่วงหลังวันตรุษจีน ทุกปี)

ขอบคุณข้อมูลจาก najathai.net

Thai
© 2023 สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัทไทยทัวร์อินโฟ จำกัด โทร 02-1641001-2 email sales@choowap.com